Kome je namenjen MiniBIZ?

Zakon o elektronskom fakturisanju donet je još 7. maja 2021. godine., ali je primena istog odlagana sve do 1. maja 2022. godine kada je počela njegova delimična primena. Zapravo, u početnim fazama primene ovog zakona nisu bili obuhvaćeni svi privredni subjekti.

Sada je rok za obavezno slanje i primanje elektronskih faktura za sve obveznike PDV-a sve bliži.
Ovo znači da će svi privredni subjekti koji su u sistemu PDV-a, bili oni deo javnog ili privatnog sektora, biti u obavezi da fakture primaju i šalju preko Sistema elektronskih faktura. Sistem elektronskih faktura ili skraćeno SEF je državni portal kojim upravlja posebna služba Ministarstva finansija. Mnogi privredni subjekti su već uključeni u razmenu e-faktura, makar i u onolikoj meri da primaju račune od javnog sektora.

Da li si i ti u obavezi da šalješ i primaš e-fakture?
Subjektima javnog sektora, koji su već neko vreme u ovom sistemu, od 1. januara 2023. godine priključiće se i subjekti privatnog sektora koji su u sistemu PDV-a. Da ne bude zabune, ovom sistemu se mogu priključiti sva pravna lica ali ukoliko nisi u sistemu PDV-a nisi u obavezi da fakture šalješ preko SEF-a.

Uštedi vreme i automatizuj svoje poslovanje

Preduzeća i preduzetnici

Sva privatna preduzeća i preduzetnici koji su u sistemu PDV-a su u obavezi da, počev od 1. januara 2023. godine, ne zavisno od veličine, broja zaposlenih i slično, koriste Sistem elektronskih faktura.

Poljoprivredna gazdinstva

Čak i ako šalješ jednu fakturu mesečno, ukoliko je tvoje poljoprivredno gazdinstvo u sistemu PDV-a u obavezi si da fakturu šalješ preko SEF-a. Takođe, u godini u kojoj si u sistemu PDV-a obavezan si i da fakture primaš preko SEF-a.

Kome je namenjen MiniBIZ?

Svima koji imaju potrebe da izdaju fakture, bez obzira da li su u obavezi da iste šalju preko SEF-a ili ne. MiniBIZ ti omogućava da brzo i jednostavno kreiraš svoje fakture, vodiš evidenciju svojih troškova i izvoda. Fakture možeš slati u Zakonom propisanom formatu na SEF i pratiti njihov status..