Verzija programa v1.13.2

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 08.08.2022. godine na verziju v1.13.2

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.13.2 su:

Ažuriranje podataka o tekućim računima komitenata

Svim korisnicima je omogućeno grupno ili pojedinačno ažuriarnje podataka o tekućim računima komitenata. Dugme za ažuriranje nalazi se na ekranu za pregled/unos podataka o komitentima.

Podaci se ažuriraju podacima sa servisa NBS. Ukoliko ima novih/izmenjenih tekućih računa aplikacija će pre snimanja izmena prikazati na koje podatke su uticale promene.

Generalno poboljšanje performansi apliakcije

Comments are closed.