Verzija programa v1.14.1

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 29.02.2024. godine na verziju v1.14.1

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.14.1 su:

Kreiranje i slanje knjižnih odobrenja bez neophodnog unosa računa

Od verzije V1.14.1 prilikom kreiranja knjižnog odobrenja imate tri mogućnosti:

  1. Vezivanje knjižnog odobrenja za jedan ili više računa bez unosa perioda prometa;
  2. Vezivanje knjižnog odobrenja za jedan ili više računa uz unos perioda prometa;
  3. Unos perioda prometa bez vezivanja knjižnog odobrenja za jedan ili više računa.

U slučajevima 1. i 2. prilikom slanja knjižnog odobrenja na SEF u obzir će se uzeti računi na koje se odnosi knjižno odobrenje.

U slučaju 3. knjižno odobrenje će se na SEF-u referencirati na period prometa koji je unet prilikom kreiranja dokumenta.

Odabir manuelne stavke prilikom kreiranja dokumenta

Ukoliko kreirate bilo koji dokument, primera radi račun, i odaberete manuelni unos stavke prilikom kreiranja stavki računa polje opis ostaće prazno s tim da je neophodno u njega uneti tekst. Da napomenemo, manuelni unos stavke uvek će biti ponuđen kao predefinisan (default) al Vi uvek možete odabrati vrstu stavke iz Vašeg šifarnika.

Comments are closed.