MiniBIZ u službi e-faktura

Počev od 1. januara 2023. svi privredni subjekti moraće svoje fakture da primaju i šalju preko Sistema elektronskog fakturisanja tj. SEF-a.

Ministarstvo finansija objavilo je 5. avgusta 2022. godine da su ostvareni i implementirani mehanizmi za automatsku registraciju privrednih društava na SEF.

Dakle, ukoliko Vaša firma ima obavezu da prima elektronske fakture od 1. jula 2022, a do sada se nije registrovala na Sistem elektronskih faktura – biće automatski registrovana po sili zakona, prilikom prve naredne isporuke e-Fakture (npr. isporuka e-Fakture od strane subjekta javnog sektora, komunalnog preduzeća i sl.).

Da li ste spremni?
MiniBIZ vam nudi dve opcije:

01

slanje direktno na SEF

02

korišćenje usluge informacionog posrednika.

Slanje e-faktura direktno na SEF

Infografik - direktna komunikacija između ERPa i SEFa

Korišćenjem programa MiniBIZ imate mogućnost da sve svoje fakture šaljete direktno na Sistem elektronskih faktura. Svaka faktura dobija svoj status, stoga u svakom momentu možete proveriti da li je faktura uspešno poslata, primljena i prihvaćena ili odbijena od strane vašeg klijenta.

Ovaj sistem ima svojih prednosti:
• Nema troškova slanja faktura.

Međutim, postoje i određeni nedostaci:
• Praksa je pokazala da SEF nudi jako slabu korisničku podršku.
• Broj priloga koji se šalju uz fakturu je ograničen brojem dokumenata koji se mogu poslati i njihovom veličinom.
• Struktura XML fajla koji se šalje često se menja od strane SEF-a, a korisnik kasno dobija informacije o ovim izmenama, zbog čega se faktura ne može poslati.

Ovakav način slanja e-faktura preporučuje se onim preduzetnicima i preduzećima koji imaju izuzetno mali broj faktura u toku meseca, stoga samostalno mogu relativno lako da prate stanje svake poslate fakture.

Slanje e-faktura putem informacionog posrednika

Druga opcija je korišćenje usluge informacionog posrednika.

U ovom slučaju MiniBIZ komunicira sa servisom, obezbeđenim od strane informacionog posrednika, koji dalje prosleđuje fakture na SEF. I u ovom slučaju svaka faktura dobija svoj status (poslata, primljena, ..) ali tu informaciju MiniBIZ dobija od strane informacionog posrednika.

Trenutno je omogućena komunikacija sa portalom Moj E-Račun, koji je trenutno jedini licencirani informacioni posrednik u Srbiji. U ovom slučaju korisnik direktno ugovara sa servisom Moj E-Račun odgovarajući paket usluga i slično.

Infografik sa informacionim posrednikom
Infografik sa informacionim posrednikom

I ovaj sistem ima prednosti i nedostatke.

Prednosti su:
• Brza i pouzdana tehnička podrška od strane informacionog posrednika koji je u stalnoj komunikaciji sa SEF-om.
• Svaki dokument overava se aplikativnim sertifikatom i vremenskim žigom koji je informacioni posrednik zakupio od Pošte Srbije,
• Mogućnost slanja više od dva priloga ukupne veličine veće od 25 mb,
• U komunikaciji sa SEF-om moguće je zagušenje saobraćaja. U slučaju, ako se faktura šalje direktno iz MiniBIZ-a na SEF, faktura se mora poništiti i poslati nova. Međutim, ukoliko se šalje preko informacionog posrednika ova faktura dobija status pošiljke na čekanju i čim se saobraćaj normalizuje, servis informacionog posrednika reaktivira slanje i isporučuje račun.
• Informacioni posrednik snosi odgovornost za poslata dokumenta polisom osiguranja u vrednosti od 5.000.000 EUR.

Nedostaci:
• Dodatni troškovi za usluge informacionog posrednika u zavisnosti od odabranog paketa.

Ovakav način slanja e-faktura preporučuje se onim preduzetnicima i preduzećima koji imaju veći broj faktura (npr. više od 10) u toku meseca, zbog čega je teže ispratiti ceo proces slanja, praćenja status i slično. Tu im pomaže informacioni posrednik, kako bi bili sigurni da su njihove fakture ispravno i na vreme stigle do krajnjih kupaca.