jednostavno
kreiranje
e-faktura

i više to toga

Šta Minibiz nudi?

Fakturišete?

Izgled fakture prilagodite potrebama svog poslovanja, na SEF pošaljite u formatu koji je zakonom propisan.

Sve na jednom mestu

Pratite realizaciju posla od ponude, preko  avansne uplate i konačnog računa, do izvoda. Poveži se sa e banking platformama (Pexim, Halcom, Trezor).

Olakšajte sebi i drugima

Obezbedite svom knjigovođi pristup aplikaciji. Provedite više vremena posvećeni razvoju svog biznisa, a manje baveći se knjigovodstvom.

Potpuna podrška

Redovna ažuriranja softvera i praćenje zakona je naša obaveza dok ste naš klijent.

digitalizacija finansija

Od januara 2023. nije dovoljan PDF, zakonom je propisan XML.

Analiziranje biznisa

Bitno je pratiti tok poslovanja. MiniBIZ pruža grafički prikaz troškova, potraživanja, dugovanja i prometa. Predstavite svoju analitiku vizualno.

Napredne funkcionalnosti

Iskoristite pun potencijal aplikacije i oslobodite vreme za kreativan proces.

Da li ste knjigovođa?

Ukoliko imate klijenta koji koristi MiniBIZ, u dogovoru s njim, obezbedite besplatan pristup njegovim podacima.
Pošaljite nam samo zahtev za ponudu!

JEDNOSTAVNO. SIGURNO. POUZDANO.

Ne. S obzirom da je u pitanju web aplikacija (program) nije potrebno nikakvo instaliranje iste. Pristupi joj, svojim pristupnim parametrima, koje si uneo/la prilikom kreiranja naloga. Ovo je link za pristup aplikaciji.

Backup podataka radi se na dnevnom nivou od strane sistema.

Ukoliko koristiš program za elektronsko bankarstvo, poput programa Pexim, Halcom ili Trezor, omogućen je automatski uvoz izvoda.

Omogućeno je da za svaku pojedinačnu fakutru skineš (engl. download) kao XML fajl koji zadovoljava UBL invoice 2.1 normu, a koji možeš poslati (engl. upload) na SEF (Sistem elektronskih faktura). Takođe, fakturu možeš i direktno poslati na SEF ili se povezati sa informacionim posrednikom (Moj-eRačun) i slati fakture na njegov portal. Uz to, status fakture možeš pratiti kroz naš program.