Rešenje za
elektronsko
fakturisanje

Program za e-fakture u skladu sa zakonom.
Olakšaj sebi i drugima svoje poslovanje.

JEDNOSTAVNO. SIGURNO. POUZDANO.

Za Sve u PDV sistemu

Izdaj svoje fakture i reši obaveze prema državi u nekoliko jednostavnih koraka. Pošalji na SEF u formatu koji je zakonom propisan.

Sve na jednom mestu

Prati status svake kreirane i poslate e-fakture.
Pojednostavljen unos podataka klijenta uz pomoć servisa NBS.

Olakšaj sebi i drugima

Provedi više vremena radeći, a manje baveći se knjigovodstvom.
Poveži se sa e banking platformama (Pexim, Halcom, Trezor).

Potpuna podrška

Redovna ažuriranja softvera za slanje faktura na portal i praćenje zakona je naša obaveza dok ste naš klijent.

digitalizacija finansija

Od januara 2023. nije dovoljan PDF, zakonom je propisan XML.

Analiziranje biznisa

Mogućnost kreiranja grafikona troškova, potraživanja, dugovanja i prometa. Predstavi sebi svoju analitiku vizualno.

Napredne funkcionalnosti

Kreiraj avansni račun, knjižno odobrenje ili zaduženje.
Evidentiraj troškove i automatski uvozi izvode banke.

Da li si knjigovođa?

Ukoliko imaš klijenta koji koristi MiniBIZ, ostvari pristup besplatno.
Pošalji nam samo zahtev za ponudu!
MINI
Besplatno
0 RSD
Godišnje
1 korisnik
Ažuriranje programa u skladu sa zakonom Republike Srbije
Povlačenje podataka o komitentu sa servisa NBS
Neograničen broj faktura
PDF i štampa dokumenata
Personalizacija svih štampanih dokumenata (logo firme)
Grafikoni - info tabla najvažnijih informacija
MIDI
mesečno 1.200 RSD
Najpopularnije
14.400 RSD10.000 RSD
Godišnje
2 korisnika
+ sve iz mini paketa
Slanje faktura na SEF ili portal Moj-eračun
Besplatna obuka i korisnička podrška
Neograničen broj ino-faktura
Kreiranje pratećih dokumenata (ponuda, predračun, avansni račun knjižno pismo)
Download XML fajla koji zadovoljava UBL 2.1 invoice normu
Evidencija izvoda (ručno)
Izveštaji - rekapitulacija dokumenata
MAXI
mesečno 4.600 RSD
55.200 RSD40.000 RSD
Godišnje
Neogranicen broj korisnika
+ sve iz midi paketa
Evidencija izvoda (automatski iz e banking programa Pexcim, Halcom, Trezor)
Izveštaji - rekapitulacija dokumenata
Kreiranje faktura iz prethodno definisanih pratećih dokumenata
Evidencija troškova (faktura pristiglih od dobavljača)

Zašto MiniBiz

Ne. S obzirom da je u pitanju web aplikacija (program) nije potrebno nikakvo instaliranje iste. Pristupate joj, svojim pristupnim parametrima, koje ste dobili od naših kolega prilikom kreiranja naloga. Ovo je link za pristup aplikaciji.

Backup podataka radi se na dnevnom nivou od strane sistema.

Ukoliko koristite program za elektronsko bankarstvo, poput programa Pexim, Halcom ili Trezor, omogućeno Vam je da u programu MiniBIZ uradite uvoz izvoda iz Vaše banke.
Omogućeno da za svaku pojedinačnu fakutru skinete (engl. download) XML fajl koji zadovoljava UBL invoice 2.1 normu, a koji možete poslati (engl. upload) na SEF (Sistem elektronskih faktura). Takođe, fakturu možete i direktno poslati na SEF ili se povezati sa Vašim informacionim posrednikom (Moj-eRačun) i slati fakture na njegov portal. Uz to, status fakture možete pratiti kroz naš program.