Kome je namenjen MiniBIZ?

Svim malim i srednjim preduzećima, kao i preduzetnicima i poljoprivrednim gazdinstvima.

Svima koji hoće da prate i unaprede rad svog biznisa.

 

Zakon o elektronskom fakturisanju donet je još 7. maja 2021. godine. Njime su obuhvaćena sva preduzeća, preduzetnici i poljoprivredna gazdinstva koja su u sistemu PDV-a kao i subjekti javnog sektora. Ovo znači da svi zahtevi za plaćanje koji cirkulišu između ovakvih subjekata moraju se slati i primati isključivo preko Sistema elektronskih faktura ili skraćeno SEF-a. Obuhvaćeni su avansni računi, konačni računi i knjižna pisma (knjižna odobrenja i knjižna zaduženja).

SEF je državni portal kojim upravlja posebna služba Ministarstva finansija.

Da li ste i Vi u obavezi da šaljete i primate e-fakture?

Korišćenje Sistema elektronskih faktura obavezno je samo za one subjekte koji posluju u sistemu PDV-a. Ovo znači da ukoliko su i kupac i dobavljač u sistemu PDV-a faktura (ili drugi zahtev za plaćanje) mora biti poslata tj. primljena preko SEF-a. Međutim, ukoliko jedna od dveju strana nije u sistemu PDV-a nije dužna da pošalje tj. primi fakturu kroz SEF. Ovakva faktura mora se evidentirati u poreskoj prijavi (pojedinačnoj ili zbirnoj) od one strane koja jeste u sistemu PDV-a.

Uštedi vreme i automatizuj svoje poslovanje

Preduzeća i preduzetnici

Sva privatna preduzeća i preduzetnici koji su u sistemu PDV-a su u obavezi da, počev od 1. januara 2023. godine, nezavisno od veličine, broja zaposlenih i slično, koriste Sistem elektronskih faktura.

Poljoprivredna gazdinstva

Čak i ako šalješ jednu fakturu mesečno, ukoliko je tvoje poljoprivredno gazdinstvo u sistemu PDV-a u obavezi si da fakturu šalješ preko SEF-a. Takođe, u godini u kojoj si u sistemu PDV-a obavezan si i da fakture primaš preko SEF-a.

Kome je namenjen MiniBIZ?

Svima koji imaju potrebe da izdaju fakture, bez obzira da li su u obavezi da iste šalju preko SEF-a ili ne. MiniBIZ ti omogućava da brzo i jednostavno kreiraš svoje fakture, vodiš evidenciju svojih troškova i izvoda. Fakture možeš slati u Zakonom propisanom formatu na SEF i pratiti njihov status..