Zahtev za registraciju

PROČITAO SAM USLOVE KORIŠĆENJA

I SLAŽEM SE SA NJIMA

Ukoliko ste već pročitali uslove korišćenja MiniBIZ softvera skrolujte na kraj stranice i potvrdite pritiskom na dugme koje će vas uputiti na formu za registraciju.

Poštovani,

Da bi Vam otvorili nalog i omogućili korišćenje aplikacije MiniBIZ potrebno je da pročitate uslove korišćenja, kao i da se s istim složite tako što ćete čekirati Slažem se s uslovima korišćenja i plaćanja nadoknade za korišćenje web aplikacije MiniBIZ u dnu ekrana.

Nakon što popunite sve neophodne podatke kroz formular naveden u daljem tekstu i čekirate Slažem se s uslovima korišćenja i plaćanja nadoknade za korišćenje web aplikacije MiniBIZ, pošaljite nam Vaš zahtev klikom na dume Pošalji zahtev, a naše kolege će Vas kontaktirati putem mail adrese koju ste naveli u formularu u najkraćem roku.

Napomena: Radno vreme korisničkog servisa je svakog radnog dana od 8h do 16h.

Uslovi korišćenja web aplikacije MiniBIZ

 1. Registracijom naloga stičete se status „korisnika“ kojem kompanija YuTeam Software iz Zrenjanina, pruža uslugu korišćenja web aplikacije MiniBIZ.
 2. Kompanija YuTeam Software u potpunosti poseduje autorska prava nad web aplikacijom MiniBIZ i ima status proizvođača aplikacije. Prava se odnose na sve verzije aplikacije, kao i na ekskluzivno pravo distribucije aplikacije.
 3. Podaci koje korisnik unese putem ovog formulara smatraju se poslovnom tajnom i zaštićeni su Zakonom o zaštiti privatnosti podataka. Koristiće se isključivo u svrhe registracije naloga za web aplikaciju MiniBIZ, kao i za slanje obaveštenja vezanih za web aplikaciju MiniBIZ i neće biti prodati ili utupljeni trećim licima.
 4. Korisnik se obavezuje da će registraciju izvršiti isključivo svojim ličnim podacima, ne koristeći podatke drugih lica.
 5. Korišćenje web aplikacije i svih njenih funkcionalnosti besplatno je u trajanju od 30 dana od otvaranja naloga. Nakon isteka ovog perioda, korisniku će biti omogućeno da plati dalje korišćenje web aplikacije MiniBIZ, a u tom slučaju svi njegovi podaci će mu biti i dalje na raspolaganju.
 6. Kompanija YuTeam Software neće čuvati test podatke koje korisnik uneo u toku probnog perioda nakon što istekne probni period od 30 dana.
 7. Ukoliko korisnik u bilo kom momentu više ne želi da koristi aplikaciju potrebno je da o tome obavesti kompaniju YuTeam Software, a biće mu naplaćene samo usluge koje je to tog momenta koristio, računajući svaki započet mesec korišćenja, a ne računajući probni period.
 8. Kompanija YuTeam Software obavezuje se da će čuvati sve podatke korisnika u periodu ne kraćem od 6 meseci od momenta raskida ovog ugovora. U ovom periodu korisniku će biti dostupni njegovi podaci.
 9. Kompanija YuTeam Software obavezuje se da podatke korisnika pohranjene u bazi podataka neće koristiti neovlašteno, da neće dostavljati trećim licima, niti koristiti u bilo koje druge svrhe bez dozvole korisnika.
 10. Ovaj ugovor ne obuhvata pružanje telekomunikacionih usluga neophodnih za pristup internetu.
 11. Kompanija YuTeam Software oslobađa se svake odgovornosti za lošu internet konekciju korisnika, bila ona prouzrokovana hardevrskim (oprema) ili softverskim (verzije operativnih sistema, pretraživača i slično) problemima.
 12. Kompanija YuTeam Software oslobađa se svake odgovornosti za probleme nastale na software-u trećih lica koji se koriste za pružanje usluga pristupa i korišćenja aplikacije MiniBIZ (hosting).
 13. Korisnik je odgovoran za sigurnost i adekvatno korišćenje svojih pristupnih podataka (korisničko ime i lozinka) i mora preuzeti sve neophodne mere kako bi se osigurala poverljivost, sigurnost, pravilno korišćenje i ne otkrivanje istih neovlašćenim licima.
 14. YuTeam Software zadržava pravo suspenzije onih korisnika odnosno onih korisničkih imena i lozinki za koje smatra da ugrožavaju sigurnost web aplikacije MiniBIZ.
 15. Korišćenje aplikacije od strane korisnika ne sme da bude u svrhe svesnog ili bezobzirnog širenja elektronskog materijala, uključujući viruse, za koje postoji mogućnost da ugroze rad sistema kompanije YuTeam Software, uključujući i samu web aplikaciju MiniBIZ.
 16. Ukoliko korisnik ne uplati nadoknadu duže od 3 meseca od momenta dospeća obaveze, kompanija YuTeam Software zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj ugovor i da korisniku onemogući dalje korišćenje aplikacije.

Uslovi plaćanja

 1. Korisnik se obavezuje na redovno plaćanje mesečne ili godišnje nadoknade za korišćenje web aplikacije MiniBIZ, a u skladu sa odabranim paketom.
 2. Kompanija YuTeam Software zadržava pravo izmena cena svojih usluga u svakom momentu, ali je u obavezi da o tome obavesti postojeće korisnike minimum mesec dana ranije.
 3. Ukoliko korisnik nije zadovoljan novim cenama i ne želi više da koristi web aplikaciju MiniBIZ može prekinuti ugovor s kompanijom YuTeam Software ali je dužan da je o tome obavesti pismenim putem na mail adresu office@yuteam.co.rs .
 4. Korisnik se obavezuje da će novčanu nadoknadu za korišćenje web aplikacije MiniBIZ uplatiti po izdatom računu, a u skladu s rokom plaćanja. Račun se izdaje poslednjeg dana u mesecu za usluge u tekućem mesecu, i dostavlja se putem servisa Moj E-račun na email adresu kupca koja je navedena kao korisničko ime kupca.

Klikom na dugme ispod potvrđujete da se slažete sa gore navedenim uslovima korišćenja i plaćanja nadoknade za korišćenje web aplikacije MiniBIZ.

Nakon vaše potvrde da se slažete sa uslovima prikazaće vam se forma zahteva za registraciju.

Klikom na dugme ispod potvrđujete da se slažete sa gore navedenim uslovima korišćenja i plaćanja nadoknade za korišćenje web aplikacije MiniBIZ.

Nakon vaše potvrde da se slažete sa uslovima prikazaće vam se forma zahteva za registraciju.

  Kontaktirajte nas

  POSTAVITE PITANJE ILI ZATRAŽITE PREZENTACIJU

  Yu Team Software DOO
  Adresa: Koče Kolarova br. 29; 23000 Zrenjanin; Srbija
  Telefoni:+381 23/ 510-986
  +381 62/880 14 16
  PIB: 103372536
  Matični broj: 08814058

  Ovim putem potvrđujem da na osnovu odredbe člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti dajem svoj pristanak da YUteam software d.o.o. Zrenjanin može vršiti obradu mojih podataka o ličnosti u svrhu komunikacija sa mnom i pružanja odgovora na moja postavljena pitanja, a sve u skladu sa Politkom privatnosti.