Uslovi korišćenja

Poštovani,

Da bi Vam otvorili nalog i omogućili korišćenje aplikacije MiniBIZ potrebno je da pročitate uslove korišćenja, kao i da se s istim složite tako što ćete čekirati Slažem se s uslovima korišćenja i plaćanja nadoknade za korišćenje web aplikacije MiniBIZ u dnu ekrana.

Nakon što popunite sve neophodne podatke kroz formular naveden u daljem tekstu i čekirate Slažem se s uslovima korišćenja i plaćanja nadoknade za korišćenje web aplikacije MiniBIZ, pošaljite nam Vaš zahtev klikom na dume Pošalji zahtev, a naše kolege će Vas kontaktirati putem mail adrese koju ste naveli u formularu u najkraćem roku.

Napomena: Radno vreme korisničkog servisa je svakog radnog dana od 8h do 16h.

Uslovi korišćenja web aplikacije MiniBIZ

 1. Registracijom naloga stičete se status „korisnika“ kojem kompanija YuTeam Software iz Zrenjanina, pruža uslugu korišćenja web aplikacije MiniBIZ.
 2. Kompanija YuTeam Software u potpunosti poseduje autorska prava nad web aplikacijom MiniBIZ i ima status proizvođača aplikacije. Prava se odnose na sve verzije aplikacije, kao i na ekskluzivno pravo distribucije aplikacije.
 3. Podaci koje korisnik unese putem ovog formulara smatraju se poslovnom tajnom i zaštićeni su Zakonom o zaštiti privatnosti podataka. Koristiće se isključivo u svrhe registracije naloga za web aplikaciju MiniBIZ, kao i za slanje obaveštenja vezanih za web aplikaciju MiniBIZ i neće biti prodati ili utupljeni trećim licima.
 4. Korisnik se obavezuje da će registraciju izvršiti isključivo svojim ličnim podacima, ne koristeći podatke drugih lica.
 5. Korišćenje web aplikacije i svih njenih funkcionalnosti besplatno je u trajanju od 30 dana od otvaranja naloga. Nakon isteka ovog perioda, korisniku će biti omogućeno da plati dalje korišćenje web aplikacije MiniBIZ, a u tom slučaju svi njegovi podaci će mu biti i dalje na raspolaganju.
 6. Kompanija YuTeam Software neće čuvati test podatke koje korisnik uneo u toku probnog perioda nakon što istekne probni period od 30 dana.
 7. Ukoliko korisnik u bilo kom momentu više ne želi da koristi aplikaciju potrebno je da o tome obavesti kompaniju YuTeam Software, a biće mu naplaćene samo usluge koje je to tog momenta koristio, računajući svaki započet mesec korišćenja, a ne računajući probni period.
 8. Kompanija YuTeam Software obavezuje se da će čuvati sve podatke korisnika u periodu ne kraćem od 6 meseci od momenta raskida ovog ugovora. U ovom periodu korisniku će biti dostupni njegovi podaci.
 9. Kompanija YuTeam Software obavezuje se da podatke korisnika pohranjene u bazi podataka neće koristiti neovlašteno, da neće dostavljati trećim licima, niti koristiti u bilo koje druge svrhe bez dozvole korisnika.
 10. Ovaj ugovor ne obuhvata pružanje telekomunikacionih usluga neophodnih za pristup internetu.
 11. Kompanija YuTeam Software oslobađa se svake odgovornosti za lošu internet konekciju korisnika, bila ona prouzrokovana hardevrskim (oprema) ili softverskim (verzije operativnih sistema, pretraživača i slično) problemima.
 12. Kompanija YuTeam Software oslobađa se svake odgovornosti za probleme nastale na software-u trećih lica koji se koriste za pružanje usluga pristupa i korišćenja aplikacije MiniBIZ (hosting).
 13. Korisnik je odgovoran za sigurnost i adekvatno korišćenje svojih pristupnih podataka (korisničko ime i lozinka) i mora preuzeti sve neophodne mere kako bi se osigurala poverljivost, sigurnost, pravilno korišćenje i ne otkrivanje istih neovlašćenim licima.
 14. YuTeam Software zadržava pravo suspenzije onih korisnika odnosno onih korisničkih imena i lozinki za koje smatra da ugrožavaju sigurnost web aplikacije MiniBIZ.
 15. Korišćenje aplikacije od strane korisnika ne sme da bude u svrhe svesnog ili bezobzirnog širenja elektronskog materijala, uključujući viruse, za koje postoji mogućnost da ugroze rad sistema kompanije YuTeam Software, uključujući i samu web aplikaciju MiniBIZ.
 16. Ukoliko korisnik ne uplati nadoknadu duže od 3 meseca od momenta dospeća obaveze, kompanija YuTeam Software zadržava pravo da jednostrano raskine ovaj ugovor i da korisniku onemogući dalje korišćenje aplikacije.

Uslovi plaćanja

 1. Korisnik se obavezuje na redovno plaćanje mesečne ili godišnje nadoknade za korišćenje web aplikacije MiniBIZ, a u skladu sa odabranim paketom.
 2. Kompanija YuTeam Software zadržava pravo izmena cena svojih usluga u svakom momentu, ali je u obavezi da o tome obavesti postojeće korisnike minimum mesec dana ranije.
 3. Ukoliko korisnik nije zadovoljan novim cenama i ne želi više da koristi web aplikaciju MiniBIZ može prekinuti ugovor s kompanijom YuTeam Software ali je dužan da je o tome obavesti pismenim putem na mail adresu office@yuteam.co.rs .
 4. Korisnik se obavezuje da će novčanu nadoknadu za korišćenje web aplikacije MiniBIZ uplatiti po izdatom računu, a u skladu s rokom plaćanja. Račun se izdaje poslednjeg dana u mesecu za usluge u tekućem mesecu, i dostavlja se putem servisa Moj E-račun na email adresu kupca koja je navedena kao korisničko ime kupca.