Verzija programa v1.11

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 03.11.2022. godine na verziju v1.11.

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.11 su:

Ino račun

  • Unos ino adrese u šifarnik komitenta: Kod unosa adrese za ino komitente tj. kupce potrebno je odabrati državu koja nije Srbija. U tom slučaju aplikacija će ponuditi nova polja u koja je moguće uneti opis (okrug, opština, …), zip code (poštanski broj) i mesto (grad). Ovi podaci uzeće se u obzir prilikom štampe ino računa.
  • Kreiranje ino računa na novom ekranu: Omogućeno je kreiranje ino računa na posebnom ekranu.
  • Štampa ino računa na engleskom jeziku: Svi ino računi se štampaju na engleskom jeziku i sadrže sve obavezne podatke.

Mogućnost slanja priloga uz e-račun

Prilog mora da bude u PDF formatu, do dva priloga maksimalne ukupne veličine 25 mb.

Slanje e-računa poljoprivrednim gazdinstvima 

Iz aplikacije MiniBIZ od sada je moguće slanje e-računa i poljoprivrednim gazdinstvima koja su u sistemu PDV-a. Da napomenemo da će ovakva PG biti u obavezi da primaju e-račune preko SEF-a počev od 1.1.2023. godine.

Dodatne funkcionalnosti koje poboljšavaju svakodnevni rad

  • Taster „Veza sa drugim dokumentima“ na ekranu za račune omogućiće Vam da na jedan klik vidite s kojim sve dokumentima je povezan Vaš račun.
  • Greške vezane za slanje e-računa na SEF, kada slanje nije uspelo, su dopunjene dodatnim opisom kako bi znali koji je uzrok neuspešnog slanja e-računa.
  • Omogućeno je grupno osvežavanje statusa više računa od jednom na ekranu za račune za poslednjih XX dana.
  • Omogućeno je povezivanje konačnog računa koji ima stavku koja je u sistemu PDV-a, sa avansnim računom koji ima neku drugu stavku koja nije u sistemu PDV-a.

Comments are closed.