Verzija programa v1.7

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 01.03.2022. godine na verziju v1.7.

Kreiranje XML fajla za slanje na SEF

Od sada možete kreirati XML fajl koji je u skladu sa našim zakonom. Fajl nastaje na osnovu računa (fakture) ili avansnog računa.  Klikom na dugme, koje se nalazi na ekranu za kreiranje računa tj. avansnih računa, kreirate XML koji fajl zadovoljava format e-fakture po UBL invoice 2.0 normi. Ovaj fajl možete skinuti (engl. download) i, nakon toga, podići (engl. upload) na SEF portal.

Mogućnost definisanja formata broja dokumenta

Omogućeno je da sami definišete format broja dokumenta za svaku vrstu dokumenta. Prilikom formatiranja broja program daje primer broja dokumenta.

Dodat taster za resetovanje filtera na prometnim ekranima

Na ekranima za pregled računa (faktura), avansnih računa, predračuna, ponuda, troškova i izvoda dodato je dugme koje Vam omogućava da vratite pregled u prvobitno stanje (engl. reset).

Novi dizajn ekrana i izveštaja Rekapitulacija troškova

Omogućeno je da:

  • Zadate parametre za filtriranje podataka (datum, organizaciona jedinica, komitent, vrsta troška),
  • Zadate način sortiranja izveštaja (po nazivu komitenta, organizacionoj jedinici i vrsti troška),
  • Zadate način prikaza izveštaja (analitički, sintetički).

Mogućnost evidencije JBKJS broja kod firmi i komitenata koji su korisnici javnih sredstava

Ukoliko je Vaša firma ili neko od Vaših komitenata korisnik sredstava budžeta, u podacima o firmi tj. komitentu možete evidentirati JBKJS broj (jedinstveni broj korisnika javnih sredstava).

Mogućnost evidencije posebne mail adrese za svakog komitenta na koju će se slati e-faktura

Za svakog komitenta možete odrediti koja mail adresa će se koristiti za slanje e-faktura komitentu.

Mogućnost kreiranja dokumenata Knjižno odobrenje i Knjižno zaduženje

Od sada u programu MiniBIZ možete kreirati i knjižna odobrenja odnosno knjižna zaduženja ukoliko je to obuhvaćeno paketom koji koristite. Ekran za pregled i unos/izmene ovih dokumenata skoro je isti ekranu za pregled i unos/izmenu računa (faktura).

 

Comments are closed.