Verzija programa v1.8

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 06.06.2022. godine na verziju v1.8

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.8 su:

Slanje dokumenata na portal SEF

Ovom verzijom aplikacije MiniBIZ podržano je slanje dokumenata na SEF preko informacionog posrednika Docloop d.o.o. koji stoji iza portala Moj E-Račun. Slanje dokumenata direktno na SEF planirano je u skorije vreme.

Više informacija o portalu Moj E-Račun pogledajte na njihovom sajtu.

Vrste dokumenata za koje je moguće slanje na portal Moj E-Račun su: računi, avansni računi i knjižna pisma (knjižno odobrenje i knjižno zaduženje).

Zbog čestih izmena u strukturi XML fajla, od strane Ministarstva Finansija Republike Srbije, koje se šalje na portal u ovoj verziji nisu obuhvaćena dokumenta koja se šalju ka javnim firmama. Predviđeno je da se ovakva dokumenta obuhvate izmenama u sledećoj verziji.

Pregled statusa dokumenata poslatih na portal Moj E-Račun

Od ove verzije omogućen je pregled statusa poslatih dokumenata na portal Moj E-Račun. Statusi se vide na početnom ekranu kod pregleda dokumenata, u tabeli koja sadrži podatke o zaglavlju dokumenta.

Unos broja žiro računa prilikom uvoza izvoda

Prilikom uvoza izvoda (XML fajla) ukoliko aplikacija ne prepozna da je žiro račun evidentiran kod nekog od postojećih komitenata, sada imate mogućnost da odaberete komitenta iz spiska prethodno unetih komitenata ili da unesete novog komitenta, a aplikacija će ovaj broj žiro računa zabeležiti kod tog komitenta.

Comments are closed.