Verzija programa v1.9

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 20.07.2022. godine na verziju v1.9.

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.9 su:

Slanje e-faktura ka javnim firmama

Prema novom Zakonu o elektronskom fakturisanju, svi privredni subjekti su u obavezi da od 1.5.2022. godine sve fakture prema javnim firmama šalju preko SEF-a tj. Sistema elektronskih faktura.

Od verzije aplikacije v1.9 omogućeno je slanje e-faktura ka svim javnim firmama. Da bi kreirana e-faktura bila ispravna potrebno je u šifarniku komitenata uneti JBKJS (jedinstveni broj korisnika budžetskih sredstava).

Na ovom linku možete pronaći JBKJS svojih komitenata, ukoliko ga već ne znate.

U desnom uglu nalazi se meni Detalj gde možete videti kog je tipa korisnik javnih sredstava tj. da li je u pitanju javna firma ili ne.

CRF – jednostavno obeležavanje komitenata za koje je fakturu potrebno poslati i na centralni registar faktura

Radi lakšeg i bržeg kreiranja faktura, omogućili smo Vam da u šifraniku komitenata obeležite da li je za tog komitenta potrebno fakture slati i na CRF. Ukoliko ste obeležili da jeste, prilikom kreiranja fakture aplikacija će sama obeležiti fakturu da ju je potrebno poslati i na CRF.

Ovo nije neophodno uraditi kod svakog komitenta jer se svaka faktura može i pojedinačno obeležiti da ju je potrebno poslati na CRF.

Unapređen pregled statusa e-faktura 

Svaka faktura, bez obzira da li je već poslata na portal Moj E-Račun / SEF ili ne, ima svoj status. Statusi su prikazani na prvom ekranu za pregled svih faktura, i to različitim bojama kako bi sam pregled bio jasniji. Svaka boja ima i objašnjenje u formi tooltip-a (teksta koji se pojavljuje kada mišem pređete preko kvadrata koji označava status fakture).

Ažuriran šifarnik poreskih oslobođenja u skladu sa propisanim poreskim oslobođenjima od strane Ministarstva Finansija RS

Ne morate više da brinete o poreskim oslobođenjima jer su sva poreska oslobođenja koja su propisana od strane Ministarstva Finansija Republike Srbije sada u jednom šifarniku.

Vaše je da, kod unosa podataka o Vašoj firmi, odaberete najčešće korišćeno poresko oslobođenje, a aplikacija će na osnovu Vašeg izbora na svim novonastalim fakturama nuditi to podrazumevano poresko oslobođenje koje naknadno možete menjati na svakoj fakturi posebno.

Comments are closed.