Verzija programa v1.12

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 02.02.2023. godine na verziju v1.12.

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.12 su:

Unapređen grafikon na početnoj strani

  • Grafikon prikazuje podatke za prethodnih godinu dana, umesto za tekuću godinu što je do sad bio slučaj. U poljima ispod grafikona prikazane su ukupne vrednosti za fakturisano, troškove, duguje i potražuje.

 

Unapređena maska za unos/slanje avansnih računa

  • Omogućen je unos datuma avansne uplate. Po default-u ovaj datum jednak je datumu dokumenta. Ovaj podatak šalje se kroz XML prilikom slanja avansnog računa.

 

Unapređena maska za unos/slanje računa tj. faktura

  • Prilikom kreiranja računa tj. fakture, ukoliko ste definisali samo jednu vrstu dokumenta izlaznog računa tj. fakture, aplikacija će Vam upisati tu vrstu dokumenta kako ne biste morali Vi da birate iz opadajućeg menija. Takođe, odmah će biti upisan i redni broj dokumenta kao i tekući datum dokumenta.
  • Prilikom kreiranja fakture možete prijaviti i objekat komitenta, ukoliko je to potrebno, bez napuštanja ekrana za unos fakture. Ovaj objekat će Vam, nakon čuvanja, biti na raspolaganju i priliko kreiranja drugih računa.
  • Ubačene nove akcije za upravljanje e-fakturama koje su poslate preko provajdera Moj E-Račun.
  • Poboljšan sistem obrade greške pri slanju e-računa na portal i dopunjena lista greška koje su obrađene.

Unapređena maska za unos podataka o komitentima

  • Prilikom povlačenja podataka sa servisa NBS, aplikacija će povući i JBKJS broj (jedinstveni broj korisnika javnih sredstava), ukoliko se radi o komitentu koji je subjekat javnog sektora.

Unapređena maska za unos podataka o osobama

  • Pored dosadašnjih podataka, od ove verzije mogu se unositi i podaci o brojevima telefona i email adresama za svaku evidentiranu osobu.

Izmenjen prikaz u meniju

  • Od sada se vide sve opcije u meniju bez obzira na to koji paket koristite. Opcije koje nisu uključene u Vašem paketu imaju oznaku žute krunice.

Uvek dostupno uputstvo

  • Sada će Vam uputstvo za korišćenje aplikacije MiniBIZ biti uvek na dohvat ruke. Najnovijoj verziji PDF fajla možete pristupiti u svakom momentu klikom na ….

Comments are closed.