Verzija programa v1.13.1

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 29.05.2023. godine na verziju v1.13.1

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.13.1 su:

Povezivanje više avansnih računa sa jednim konačnim računom i obrnuto

Od verzije v1.13.1 korisnicima je omogućeno da:

  • povežu jedan konačan račun s više avansnih računa;
  • iskoriste jedan avansni račun na više konačnih računa.

Korisnik može odabrati jedan ili više avansnih računa koje će povezati sa konačnim računom. Takođe, jedan avansni račun može se iskoristiti na više konačnih računa.

Nakon što odabere avansne račune, potrebno je da unese i iznos avansa koji će se iskoristiti na tekućem konačnom računu. Može se iskoristiti ceo iznos avansa ili samo deo. Treba napomenuti da aplikacija vodi računa o tome da korisnik ne može iskoristiti veću sumu od one koja do tog momenta nije potencijalno iskorišćena na nekom od prethodnih konačnih računa.

Više o ovome pročitajte u našem upustvu u okviru aplikacije u delu Faktura sa avansnim plaćanjem.

Rekapitulacija računa

Pored postojeći izveštaja, sad vam je na raspolaganju još jedan, a to je Rekapitulacija računa.

Ovaj izveštaj omogućiće Vam analitički ili sintetički pregled svih vrsta računa za odabrane kriterijume.

Možete odabrati period, organizacione jedinice i vrste računa za koje želite da vidite pregled.

Izveštaj se može sačuvati u PDF formatu ili štampati.

Dodatne akcije za upravljanje fakturama

Nove akcije omogućene za upravljanje fakturama, bez potrebe pristupanja SEF-u, su:

• storniranje dokumenta,
• brisanje dokumenta,
• ponovno slanje dokumenta.

U zavisnosti od tekućeg statusa fakture, moguće je izvršiti određene akcije nad fakturom. Npr., ukoliko je faktura već stornirana ne može se ponovo stornirati, ali ukoliko je faktura u statusu odobrena može se stornirati.

Sve akcije vezane za fakture nalaze se u meniju kod tabelarnog prikaza fakture.

Naša preporuka je obavezno osvežiti status fakture pre odabira bilo koje akcije.

Poboljšano povezivanje knjižnih pisama i konačnih računa

Prilikom odabira konačnog računa na osnovu kog se kreira knjižno pismo, aplikacije neće nuditi račune koji su u statusu storno.

Zbog ove, ali i drugih funkcionalnosti aplikacije, naša preporuka je da redovno osvežavate statuse poslatih dokumenata.

Poboljšan sistem obrade grešaka pri slanju dokumenata na SEF

Kako bismo olakšali rad našim korisnicima, trudimo se da konstantno unapređujemo sistem obrade grešaka prilikom slanja dokumenata na SEF. Ukoliko, ipak, naiđete na grešku koja Vam nije jasna, molimo Vas da nas o tome obavestite putem mail-a.

Comments are closed.