Verzija programa v1.13

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 27.03.2023. godine na verziju v1.13

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.13 su:

Slanje faktura ka velikim trgovnskim lancima

Počev od verzije v1.13 omogućen je unos svih podataka koje, najčešće, traže veliki trgovinski lanci (Merkator, Lidl, Delhaize, UniverExport, Metro, …) da budu iskazani na fakturi kada se nađu u ulozi kupca.

Na ekranu za evidenciju podataka o kupcima unosi se:

 • GLN (global location number) kupca i objekta kupca;
 • Šifra naše firme kod kupca;

Na ekranu za evidenciju podataka o našoj firmi unosi se:

 • GLN dobavljača tj. naše firme

Na ekranu za evidenciju stavki računa unosi se:

 • Barkod artikla (GTIN)

Na ekranu Kupčeva šifra artikla unosi se:

 • Šifra naše robe/artikala kod kupca;

Na ekranu za kreiranje računa tj. faktura unosi se:

 • Broj i datum narudžbenice;
 • Broj i datum otpremnice;
 • Broj i datum prijemnice;
 • Referenca kupca na drugi dokument (interni broj za rutiranje);

Sva ova polja uključena su u XML dokument koji se šalje na SEF.

Ekranska kartica kupaca

Ekranska kartica kupca predstavlja tabelarni prikaz svih dugovanja i potraživanja Vaših kupaca.

Kriterijumi za prikaz su zadati vremenski period i odabrana organizaciona jedinica.

Na kartici se vide dugovanja i potraživanja grupisana u tri gurpe:

 • Donos
 • Tekući promet
 • Saldo

Donos predstavlja zbir dugovanja i potraživanja, kao i saldo, do zadatog datuma.

Tekući promet predstavlja zbir dugovanja i potraživanja, kao i saldo, u zadatom periodu.

Saldo predstavlja zbir donosa i tekućeg prometa.

Ukoliko želite da vidite analitiku po dokumentima, dovoljno je da dvokliknete na željenog komitenta i u tabelarnom prikazu imaćete pregled dokumenata u zadatom periodu uz posebno prikazan donos do zadatog datuma i ukupan saldo dugovanja i potraživanja.

U svakoj tabeli postoji mogućnost sortiranja podataka na osnovu odabrane kolone, rastuće ili opadajuće.

Dopuna strukture XML fajla za poljoprivredna gazdinstva

U slučaju kada se u ulozi dobavljača nađe poljoprivredno gazdinstvo, XML fajl koji nastaje od fakture dopunjen je podatkom o JMBG vlasnika poljoprivrednog gazdinstva.

Podešavanje provajdera za slanje e-dokumenata (podešavanje ključeva)

Korisniku je omogućeno da samostalno podesi način na koji će slati e-dokumenata (avansnih računa, računa tj. faktura, knjižnih odobrenja i zaduženja).

Može izabrati jedanu od dva opcije:

 • Direktno slanje na SEF bez korišćenja usluge informacionog posrednika;
 • Slanje uz korišćenje usluge informacionog posrednika Moj ERačun.

Ukoliko se korisnik odluči za direktno slanje na SEF potrebno je da unese svoj SEF API ključ koji može pronaći na svom SEF nalogu (Podešavanja / API menadžment).

Ako se, pak, odluči za korišćenje usluge informacionog posrednika, servisa Moj ERačun, potrebno je da unese svoje korisničko ime i lozinku za pristup svom nalogu na ovom servisu.

Comments are closed.