Verzija programa v1.14.2

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 14.03.2024. godine na verziju v1.14.2

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.14.2 su:

Dopuna XML fajla za SEF

Za sve vrste dokumenata (račune, avansne račune, knjižna pisma) u XML fajl koji se šalje na SEF uključeni su i podaci o objektu kupca ukoliko se isti odabere tj. unese.

PEPDV – Poboljšano praćenje vezano za Pojedinačnu Evidenciju PDV-a

Na tabelarnom pregledu računa (faktura) ubačena je nova kolona PEPDV (Pojedinačna Evidencija PDV) u kojoj se vidi koje fakture su povezane sa pojedinačnom evidencijom PDV-a.

Prilikom unosa nove pojedinačne evidencije PDV-a, na opadajućoj listi “Dokument” obeležena su dokumenta koja su već prethodno povezana sa nekom PEPDV-a.

Unapređen pregled statusa e-faktura 

Svaka faktura, bez obzira da li je već poslata na portal Moj E-Račun / SEF ili ne, ima svoj status. Statusi su prikazani na prvom ekranu za pregled svih faktura, i to različitim bojama kako bi sam pregled bio jasniji. Svaka boja ima i objašnjenje u formi tooltip-a (teksta koji se pojavljuje kada mišem pređete preko kvadrata koji označava status fakture).

Izmene kod zaključavanja dokumenata

Prilikom slanja pojedinačne evidencije PDV-a zaključava se i izvorni dokument od kojeg je evidencija nastala.

Comments are closed.