Verzija programa v1.14.3

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 20.07.2022. godine na verziju v1.9.

Izmene koje su dostupne u verziji v1.14.3su:

Pojedinačna evidencija PDV-a

  • Prilikom odabira dokumenta za koji se kreira pojedinačna evidencija PDV-a aplikacija nudi samo ona dokumenta koja koja nisu poslata na SEF.
  • Ubačeno je novo polje datum evidentiranja. Ovaj datum odnosi se na datum slanja pojedinačne evidencije PDV-a i aplikacija će popuniti ovo polje tekućim datumom.

Računi

  • Tabelarni prikaz računa dopunjen je kolonom PEPDV koja ukazuje na to da li je za račun poslata pojedinačna evidencija PDV-a.
  • PDF prikaz računa dopunjen je podatkom o GLN broju za objekte kupca.
  • Prilikom kreiranja novog računa podrazumevani način plaćanja je virman.

Avansni računi

  • Tabelarni prikaz avansnih računa dopunjen je kolonom PEPDV koja ukazuje na to da li je za račun poslata pojedinačna evidencija PDV-a.

Knjižno odobrenje

  • Prilikom slanja knjižnog odobrenja korisnik mora uneti ili datum prometa ili odabrati s kojim računarima je knjižno odobrenje povezano. U suprotnom slanje na SEF nije moguće o čemu će korisnik biti obavešten.
  • Ispravka – Prilikom slanja na SEF šalje se opis stavke iz polja Opis.

Comments are closed.