Verzija programa v1.11

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 03.11.2022. godine na verziju v1.11.

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.11 su:

Ino račun

 • Unos ino adrese u šifarnik komitenta: Kod unosa adrese za ino komitente tj. kupce potrebno je odabrati državu koja nije Srbija. U tom slučaju aplikacija će ponuditi nova polja u koja je moguće uneti opis (okrug, opština, …), zip code (poštanski broj) i mesto (grad). Ovi podaci uzeće se u obzir prilikom štampe ino računa.
 • Kreiranje ino računa na novom ekranu: Omogućeno je kreiranje ino računa na posebnom ekranu.
 • Štampa ino računa na engleskom jeziku: Svi ino računi se štampaju na engleskom jeziku i sadrže sve obavezne podatke.

Mogućnost slanja priloga uz e-račun

Prilog mora da bude u PDF formatu, do dva priloga maksimalne ukupne veličine 25 mb.

Slanje e-računa poljoprivrednim gazdinstvima 

Iz aplikacije MiniBIZ od sada je moguće slanje e-računa i poljoprivrednim gazdinstvima koja su u sistemu PDV-a. Da napomenemo da će ovakva PG biti u obavezi da primaju e-račune preko SEF-a počev od 1.1.2023. godine.

Dodatne funkcionalnosti koje poboljšavaju svakodnevni rad

 • Taster „Veza sa drugim dokumentima“ na ekranu za račune omogućiće Vam da na jedan klik vidite s kojim sve dokumentima je povezan Vaš račun.
 • Greške vezane za slanje e-računa na SEF, kada slanje nije uspelo, su dopunjene dodatnim opisom kako bi znali koji je uzrok neuspešnog slanja e-računa.
 • Omogućeno je grupno osvežavanje statusa više računa od jednom na ekranu za račune za poslednjih XX dana.
 • Omogućeno je povezivanje konačnog računa koji ima stavku koja je u sistemu PDV-a, sa avansnim računom koji ima neku drugu stavku koja nije u sistemu PDV-a.

Verzija programa v1.10

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 14.09.2022. godine na verziju v1.10

Nova funkcionalnost koja je od sada dostupna u verziji v1.10 je:

Slanje e-faktura direktno na Sistem elektronskih fakturalanje e-faktura

Od sada je svim našim korisnicima omogućeno da svoje e-fakture šalju direktno na Sistem elektronskih faktura tj. SEF. Ovo znači da korisnici nisu u obavezi da koriste usluge informacionog posrednika.

Da bi Vam ova funkcionalnost bila omogućena potrebno je da pošaljete Vaš API key, koji se nalazi na Vašem SEF nalogu u delu Podešavanja / API menadžment, putem naše kontakt forme. Naše kolege će Vam u najkraćem roku omogućiti da pristupite ovoj funkcionalnosti.

SEF API Key

Na ekranu za kreiranje faktura pojaviće Vam se novo dugme čija je funkcija upravo slanje e-faktura direktno na SEF.

Ako nemate nalog na SEF-u

Ako nemate nalog na SEF-u

Proverite još jednom

Ministarstvo finansija objavilo je 5. avgusta 2022. godine da su ostvareni i implementirani mehanizmi za automatsku registraciju privrednih društava na SEF.

A šta ovo znači za Vas?

Ukoliko Vaša firma ima obavezu da prima elektronske fakture od 1. jula 2022. godine, a do sada je niko nije registrovao na Sistem elektronskih faktura – biće automatski registrovana po sili zakona, prilikom prve naredne isporuke e-fakture.

Jednostavnije …

Onog momenta kad Vam bude stigao račun, recimo, od nekog komunalnog preduzeća čak i da nemate otvoren nalog na SEF-u, nalog će Vam biti otvoren automatski.
Stoga dobro obratite pažnju, jer to što niste proverili da li Vam je nalog otvoren neće biti opravdanje da račun ne platite.

Verzija programa v1.9

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 20.07.2022. godine na verziju v1.9.

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.9 su:

Slanje e-faktura ka javnim firmama

Prema novom Zakonu o elektronskom fakturisanju, svi privredni subjekti su u obavezi da od 1.5.2022. godine sve fakture prema javnim firmama šalju preko SEF-a tj. Sistema elektronskih faktura.

Od verzije aplikacije v1.9 omogućeno je slanje e-faktura ka svim javnim firmama. Da bi kreirana e-faktura bila ispravna potrebno je u šifarniku komitenata uneti JBKJS (jedinstveni broj korisnika budžetskih sredstava).

Na ovom linku možete pronaći JBKJS svojih komitenata, ukoliko ga već ne znate.

U desnom uglu nalazi se meni Detalj gde možete videti kog je tipa korisnik javnih sredstava tj. da li je u pitanju javna firma ili ne.

CRF – jednostavno obeležavanje komitenata za koje je fakturu potrebno poslati i na centralni registar faktura

Radi lakšeg i bržeg kreiranja faktura, omogućili smo Vam da u šifraniku komitenata obeležite da li je za tog komitenta potrebno fakture slati i na CRF. Ukoliko ste obeležili da jeste, prilikom kreiranja fakture aplikacija će sama obeležiti fakturu da ju je potrebno poslati i na CRF.

Ovo nije neophodno uraditi kod svakog komitenta jer se svaka faktura može i pojedinačno obeležiti da ju je potrebno poslati na CRF.

Unapređen pregled statusa e-faktura 

Svaka faktura, bez obzira da li je već poslata na portal Moj E-Račun / SEF ili ne, ima svoj status. Statusi su prikazani na prvom ekranu za pregled svih faktura, i to različitim bojama kako bi sam pregled bio jasniji. Svaka boja ima i objašnjenje u formi tooltip-a (teksta koji se pojavljuje kada mišem pređete preko kvadrata koji označava status fakture).

Ažuriran šifarnik poreskih oslobođenja u skladu sa propisanim poreskim oslobođenjima od strane Ministarstva Finansija RS

Ne morate više da brinete o poreskim oslobođenjima jer su sva poreska oslobođenja koja su propisana od strane Ministarstva Finansija Republike Srbije sada u jednom šifarniku.

Vaše je da, kod unosa podataka o Vašoj firmi, odaberete najčešće korišćeno poresko oslobođenje, a aplikacija će na osnovu Vašeg izbora na svim novonastalim fakturama nuditi to podrazumevano poresko oslobođenje koje naknadno možete menjati na svakoj fakturi posebno.

Česte greške prilikom fakturisanja

Česte greške prilikom fakturisanja

i kako da ih izbegnete
Dešava se da, čak i iskusni, ljudi prave greške u poslovanju često i nesvesno. Iz ovog mogu proisteći ozbiljni problemi, a vrlo je lako izbeći ih. U narednom tekstu pokušaćemo da Vam približimo koji su, iz naše prakse, najčešći problemi i kako da ih predupredite i prevaziđete.

Potpišite ugovor

Ne tako retko, ljudi se oslanjaju na nečiju reč čak i kad je sklapanje poslovnog odnosa u pitanju. Ali ovo može biti ozbiljan problem pogotovo ako dođe do nesporazuma. Da biste izbegli nerazumevanje sa klijentima, neprijatnosti ili čak i prevare obavezno obavezno potpišite ugovor sa svakim klijentom i uredno ih čuvajte. Ugovor mora biti jasan, ne dvosmislen i precizan u pogledu prava i obaveza, kako Vaših prema klijentu tako i klijenta prema Vama.

Fakturišite redovno

Budite ažurni. Ovo je naročito važno kod poslova iz kojih fakture proističu na dnevnom nivou.

Uspostavite jasne procedure ili koristite softver koji će Vam u tome pomoći i toga se obavezno pridržavajte. Dobra praksa kod redovnih klijenata je da uspostavite pravilo kojim danima u toku meseca fakturišete. Tako ne samo da ćete olakšati posao sebi, već i njima. Stvorićete kod njih naviku plaćanja, unapred će znati kako da raspodele svoj novac i kad da očekuju obaveze prema Vama. S druge strane ovo će olakšati posao i Vašem knjigovođi i smanjiti mogućnost greške i propusta kod plaćanja poreza.

Šta sve sve podrazumeva pod e-fakturom?

Osim same fakture tj. konačnog računa, pod e-fakturom podrazumeva se i:
 • Knjižno odobrenje tj. zaduženje
 • Avansni račun
 • Storno fakture
Sva ova dokumenta moraju imati svoju XML formu i moraju se slati isključivo preko SEF-a.

Vodite računa o obaveznim elementima računa tj. fakture

Svaki račun tj. faktura mora da sadrži obavezne elemente koje koje propisuje zakonodavac. Među njima su broj računa, datum izdavanja računa, datum prometa roba ili usluga, naziv kupca itd.

U suprotnom račun tj. faktura neće biti validna. Morate se upoznati sa zakonom, ali Vam u ovom mnogo može pomoći i softver od poverenja koji Vam neće dozvoliti da kreirate račun koji nema sve obavezne elemente.

Šta je sistem elektronskih faktura - SEF?

Sistem elektronskih faktura tj. SEF je programsko rešenje odnosno servis Poreske uprave koje se koristi za slanje e-faktura drugim pravnim licima. Takođe, preko SEF-a se i primaju e-fakture od drugih pravnih lica. Predviđeno je da fakture izdate i primljene preko SEF-a budu u skladu sa:
 • Srpskim standardom elektronskog fakturisanja koji je donet od strane nacionalnog tela za standardizaciju u Republici Srbiji, koji je u skladu sa
 • Evropskim standardom elektronskog fakturisanja, UBL Invoice 2.1.
Za inspekciju i nadzor u pogledu usklađenosti standarda i sam izgled fakture zaduženo je Ministarstvo finansija Republike Srbije. Poreska uprava je omogućila da se e-fakture mogu kreirati direktno na SEF-u ali ovo nije preporuka ukoliko se radi o privrednom subjektu koji ima više od nekoliko faktura u toku meseca. U tom slučaju preporučuje se specijalizovani softver koji će Vam omogućiti kreiranje faktura koji zadovoljava propisane standarde i koji će Vaše fakture poslati (engl. upload) na SEF.

Sve je u detaljima

Nemojte izbegavati da upišete važne detalje na svoj račun.

Klijenti mogu imati različite zahteve. Neki će želeti da se precizno iskaže naziv robe, drugi da se navede broj narudžbenice ili mesto isporuke, neko opet veoma detaljan opis usluge. Nemojte štedeti reči.

Svaka izmena od strane klijenta odgodiće plaćanje obaveza, a to Vam nije u interesu.

Svi vole popust

Nemojte reći da nismo u pravu?

Ukoliko imate dobru saradnju s nekim redovnim klijentom dobra praksa je da mu povremeno date, makar i manji, popust na Vaše usluge ili robu. Na taj način sačuvaćete te klijente koji su redovne platiše.

Popust je takođe dobra praksa i kod onih koji plaćaju odmah ili u kešu. Ovo zadržava dobru dinamiku poslovanja, dobar cash flow.

Budite prepoznatljivi i jasni

Koristite svoj memorandum na fakturama.

Dobro osmišljen memorandum treba da sadrži Vaš logo i sve potrebne detalje o Vašoj firmi. Na ovaj način olakšaćete i ubrzati komunikaciju sa klijentom. S obzirom da od sada sve fakture moraju biti poslate elektronskim putem, možete kreirati i interaktivni memorandum koji će sadržati linkove za Vašu mail ili web adresu.

Tri puta meri, jednom seci

Obavezno dobro proverite sve elemente fakture pre nego što je pošaljete. Kako one obavezne, tako one dodatne. Na ovaj način ubrzaćete proces naplate jer ni jedan finansijska služba Vaših klijenata neće izvršiti plaćanje ukoliko podaci na fakturi nisu tačni.

U ovome mnogo može da Vam pomogne kvalitetan softver koji Vas neće terati da podatke koji se često ponavljaju unosite svaki put iznova. Na ovaj način smanjićete mogućnost grešaka.

Pouzdan asistent u poslu, pola posla

Svako od nas svakodnevno se susreće sa velikim brojem informacijama što često predstavlja izazov.

Zato budite pažljivi u odabiru softvera koji ćete koristi prilikom fakturisanja. Izaberite pouzdan softver koji prati zakonske norme, koji je jednostavan za korišćenje i ubrzava i olakšava Vaš svakodnevni rad.

Uloga softvera je da Vam pomogne da se lakše izborite sa svakodnevnim zadacima.

Testirajte i vidite koje rešenje je najbolje za Vas.

Napravite efikasan sistem evidentiranja i razmene dokumenata

Ovo će svakako obradovati Vašeg knjigovođu i smanjiti broj propusta pre svega onih sa poreskim obavezama koji mogu da ugroze Vaš posao.

U ovome Vam takođe pomoć stiže od strane softvera. On Vam nudi jednostavan pregled svih ulaznih i izlaznih faktura, dok svoje izlazne fakture lako možete poslati svom knjigovođi u vidu XML fajla koji on može kasnije iskoristiti u softveru koji koristi. Za ovo se svakako prvo konsultujte s Vašim knjigovođom.

Lepa reč i gvozdena vrata otvara, budite ljubazni prilikom naplate

Uvek zadržite ljubazan ton i ponašanje kada nekome naplaćujete svoje robe i usluge.

Stvaranje lojalnih klijenata je must have modernog poslovanja. Imajte to uvek na umu kada pozivate klijente koji kasne sa plaćanjem. To što trenutno kasne sa plaćanjem ne znači da Vas ne poštuju ili da žele da Vas prevare i zato nikada nemojte da ih tretirate neljubazno i agresivno. Kada klijent jednom ode od Vas, jako teško je ponovo steći njegovo poverenje.

Verzija programa v1.8

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 06.06.2022. godine na verziju v1.8

Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.8 su:

Slanje dokumenata na portal SEF

Ovom verzijom aplikacije MiniBIZ podržano je slanje dokumenata na SEF preko informacionog posrednika Docloop d.o.o. koji stoji iza portala Moj E-Račun. Slanje dokumenata direktno na SEF planirano je u skorije vreme.

Više informacija o portalu Moj E-Račun pogledajte na njihovom sajtu.

Vrste dokumenata za koje je moguće slanje na portal Moj E-Račun su: računi, avansni računi i knjižna pisma (knjižno odobrenje i knjižno zaduženje).

Zbog čestih izmena u strukturi XML fajla, od strane Ministarstva Finansija Republike Srbije, koje se šalje na portal u ovoj verziji nisu obuhvaćena dokumenta koja se šalju ka javnim firmama. Predviđeno je da se ovakva dokumenta obuhvate izmenama u sledećoj verziji.

Pregled statusa dokumenata poslatih na portal Moj E-Račun

Od ove verzije omogućen je pregled statusa poslatih dokumenata na portal Moj E-Račun. Statusi se vide na početnom ekranu kod pregleda dokumenata, u tabeli koja sadrži podatke o zaglavlju dokumenta.

Unos broja žiro računa prilikom uvoza izvoda

Prilikom uvoza izvoda (XML fajla) ukoliko aplikacija ne prepozna da je žiro račun evidentiran kod nekog od postojećih komitenata, sada imate mogućnost da odaberete komitenta iz spiska prethodno unetih komitenata ili da unesete novog komitenta, a aplikacija će ovaj broj žiro računa zabeležiti kod tog komitenta.

Sistem elektronskih faktura

Sistem elektronskih faktura

Kako se koristi?

Iako je 1. maja 2022. godine počela primena Zakona o elektronskom fakturisanju mnogi i dalje imaju nedoumice o raznim aspektima primene ovog Zakona.

Dobili smo od vas niz pitanja vezanih za ovu temu. Većina njih se odnosi na način prijave na SEF i ko je obavezan da se prijavi, kome se mora slati e-faktura u ovom prvom periodu primene Zakona, koje statuse e-faktura može imati kao i mnoga druga.

Trudimo se da vam maksimalno olakšamo ovaj period prelaska na novi sistem stoga vam šaljemo video koji je objavljen na zvaničnom YouTube kanalu E-faktura. U ovom videu objašnjen je način korišćenja svih osnovnih funkcionalnosti Sistema elektronskih faktura.

Nadamo se da će vam biti koristan i da će odgovoriti bar na neka Vaša pitanja.

E -fakture 2022

Zakon o elektronskom fakturisanju stupio je na snagu još 07.05.2021. godine čime je uveden sistem
elektronskih faktura kod nas.

Verzija programa v1.7

OBAVEŠTENJA

Program je ažuriran dana 01.03.2022. godine na verziju v1.7.

Kreiranje XML fajla za slanje na SEF

Od sada možete kreirati XML fajl koji je u skladu sa našim zakonom. Fajl nastaje na osnovu računa (fakture) ili avansnog računa.  Klikom na dugme, koje se nalazi na ekranu za kreiranje računa tj. avansnih računa, kreirate XML koji fajl zadovoljava format e-fakture po UBL invoice 2.0 normi. Ovaj fajl možete skinuti (engl. download) i, nakon toga, podići (engl. upload) na SEF portal.

Mogućnost definisanja formata broja dokumenta

Omogućeno je da sami definišete format broja dokumenta za svaku vrstu dokumenta. Prilikom formatiranja broja program daje primer broja dokumenta.

Dodat taster za resetovanje filtera na prometnim ekranima

Na ekranima za pregled računa (faktura), avansnih računa, predračuna, ponuda, troškova i izvoda dodato je dugme koje Vam omogućava da vratite pregled u prvobitno stanje (engl. reset).

Novi dizajn ekrana i izveštaja Rekapitulacija troškova

Omogućeno je da:

 • Zadate parametre za filtriranje podataka (datum, organizaciona jedinica, komitent, vrsta troška),
 • Zadate način sortiranja izveštaja (po nazivu komitenta, organizacionoj jedinici i vrsti troška),
 • Zadate način prikaza izveštaja (analitički, sintetički).

Mogućnost evidencije JBKJS broja kod firmi i komitenata koji su korisnici javnih sredstava

Ukoliko je Vaša firma ili neko od Vaših komitenata korisnik sredstava budžeta, u podacima o firmi tj. komitentu možete evidentirati JBKJS broj (jedinstveni broj korisnika javnih sredstava).

Mogućnost evidencije posebne mail adrese za svakog komitenta na koju će se slati e-faktura

Za svakog komitenta možete odrediti koja mail adresa će se koristiti za slanje e-faktura komitentu.

Mogućnost kreiranja dokumenata Knjižno odobrenje i Knjižno zaduženje

Od sada u programu MiniBIZ možete kreirati i knjižna odobrenja odnosno knjižna zaduženja ukoliko je to obuhvaćeno paketom koji koristite. Ekran za pregled i unos/izmene ovih dokumenata skoro je isti ekranu za pregled i unos/izmenu računa (faktura).