November

Verzija programa v1.11

OBAVEŠTENJA Program je ažuriran dana 03.11.2022. godine na verziju v1.11. Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.11 su: Ino račun Unos ino adrese u šifarnik komitenta: Kod unosa adrese za ino komitente tj. kupce potrebn ...

September

Verzija programa v1.10

OBAVEŠTENJA Program je ažuriran dana 14.09.2022. godine na verziju v1.10 Nova funkcionalnost koja je od sada dostupna u verziji v1.10 je: Slanje e-faktura direktno na Sistem elektronskih fakturalanje e-faktura Od sada je svim našim korisnicima om ...

July

Verzija programa v1.9

OBAVEŠTENJA Program je ažuriran dana 20.07.2022. godine na verziju v1.9. Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.9 su: Slanje e-faktura ka javnim firmama Prema novom Zakonu o elektronskom fakturisanju, svi privredni subje ...

June

Verzija programa v1.8

OBAVEŠTENJA Program je ažuriran dana 06.06.2022. godine na verziju v1.8 Nove funkcionalnosti koje su od sada dostupne u verziji v1.8 su: Slanje dokumenata na portal SEF Ovom verzijom aplikacije MiniBIZ podržano je slanje dokumenata na SEF preko i ...

October

Verzija programa v1.7

OBAVEŠTENJA Program je ažuriran dana 01.03.2022. godine na verziju v1.7. Kreiranje XML fajla za slanje na SEF Od sada možete kreirati XML fajl koji je u skladu sa našim zakonom. Fajl nastaje na osnovu računa (fakture) ili avansnog računa.  Klikom ...